Komora Wilsona

Komora Wilsona jest detektorem promieniowania. Cząstki przelatujące przez komorę jonizują znajdujące się w nim opary alkoholu, przez co widoczne są ich tory. Za jej pomocą udowodniono istnienie pozytonu (Nagroda Nobla dla Carla Davida Andersona w 1936 roku). Jest prekursorem obecnie wykorzystywanego detektora pozycjoczułego.

Koordynator: Martyna Zaborowska, Koło Naukowe Fizyków